Studenički belo-zlatni

STUDENIČKI BELO – ZLATNI
Studenička belo – zlatna se obično koristi za rezanje štanglica u širinama od 2,3 i 5 cm i koristi se za izradu enterijera.

studenicki-belo-zlatni

galerija61 galerija66 galerija74 galerija101

galerija103 galerija105 galerija106 galerija107

galerija109 galerija112 galerija115 galerija129