Suvi zid

Suvi zid

Suvi zid – kamen različite debljine i dužine i boje, uglavnom se koristi za izradu zidova, ograda i td.

suvi-zid1

galerija27 galerija75 galerija84 galerija85

galerija89 galerija97 galerija98 galerija100